Iratminták, útmutatók

Civil eljárások űrlapjai a bíróságokon (Forrás: Bíróságok portál)

Alapítvány nyilvántartásba vétele kérelem űrlap

Alapítvány törlési kérelem űrlap

Alapítvány változás nyilvántartásba vétele kérelem űrlap

Egyesület nyilvántartásba vétele kérelem űrlap 2012.07.02

Egyesület törlési kérelem űrlap

Egyesület változás nyilvántartásba vétele kérelem űrlap

Közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele kérelem űrlap

Letölthető iratminták

Alapítvány alapító okirat minta – 2014 – új Ptk.

Közhasznú egyesület alapszabály minta – 2014 – új Ptk.

Nem közhasznú egyesület alapszabály minta – 2014 – új Ptk.

Egyesület elnökségi tagjának tisztségvállaló nyilatkozata (Forrás: Nonprofit.hu)

Igazolás adományról magánszemélyek részére (Forrás: Nonprofit.hu)

Igazolás adományról társaságok (illetve egyéni vállalkozók) részére (Forrás: Nonprofit.hu)

Jelenléti ív (Forrás: Nonprofit.hu)

Közérdekű önkéntes tevékenység bejelentési lap (Forrás: Nonprofit.hu)

Közhasznú egyesület ellenőrző bizottsági elnökének tisztségvállaló nyilatkozata (Forrás: Nonprofit.hu)

Közhasznú egyesület ellenőrző bizottsági tagjának tisztségvállaló nyilatkozata (Forrás: Nonprofit.hu)

Közhasznú egyesület elnökének tisztségvállaló nyilatkozata (Forrás: Nonprofit.hu)

Közhasznú egyesület vezetőségi tagjának tisztségvállaló nyilatkozata (Forrás: Nonprofit.hu)

Székhelyhasználati hozzájárulás (Forrás: Nonprofit.hu)

Székhely nyilatkozat (Forrás: Nonprofit.hu)

Nyilatkozat társadalmi szervezet befektetési tevékenységéről (Forrás: Nonprofit.hu)

Nyilatkozat társadalmi szervezet éves bevételéről (Forrás: Nonprofit.hu)

Társadalmi szervezet közhasznúsági jelentése (Forrás: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.)

Segédlet társadalmi szervezet közhasznúsági jelentése elkészítéséhez (Forrás: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.)

Útmutatók

Útmutató az önkormányzati pályázat elkészítéséhez – 2012

Minta nyilatkozat a politikamentességről